Når biene svermer

Sverming er bienes naturlige måte å sikre arten for fremtiden. Når biene er i det vi kaller "sverme-modus" er deres eneste fokus å finne seg et nytt sted å bo.

Når biene svermer er de helt ufarlige og de har ikke til hensikt å stikke. Det kan virke litt voldsomt når store svermer av bier kommer flyvende, eller sitter i en busk eller et tre. 

Dronningen sitter i midten av klasen og biene som samler seg rundt henne er kun opptatt av å passe på henne og holde henne varm. Andre bier er sendt ut for å finne et egnet sted hvor de kan danne et nytt bi-samfunn, og de patruljerer rundt i området og kommer tilbake med informasjon til fellesskapet.

Dersom du oppdager en slik sverm kan vi komme å hente den. Vi er sertifisert til å ta vare på bi-svermer. Det finnes en forskrift om hvordan bi-svermer skal håndteres. De kan ha smitte av bi-relaterte sykdommer som skal reporteres til Mattilsynet dersom det viser seg at de er smittet. Det kan få store konsekvenser for andre bi-kuber i store områder rundt der hvor smitten er observert. De fleste vedtakene som blir gitt i slike situasjoner er destruering ved brenning av alle bi-folk innenfor et område som bestemmes av Mattilsynet.

Vår registrerte sverme-bigård er lokalisert på Vinterbro og meldt inn til Mattilsynet. Når svermen hentes av birøkter er det lurt å spørre om dokumentasjon på at røkteren som kommer er offisielt sertifisert. Alle som har bi-kuber har krav om at kubene er sertifisert av Mattilsynet hvert 2 år, dersom røkteren selv ikke har egen offisiell sertifisering.

Ring til oss og vi skal ta vare på svermen:  91192094